Harjoitteita voi kuka tahansa tehdä itsenäisesti, mutta ne soveltuvat myös erilaisissa ryhmissä pidettäviksi. Ryhmien kanssa työskenneltäessä on syytä ottaa huomioon erilaisia asioita, joita kuvataan alla.

 

Ryhmän on hyvä olla sellainen, jossa osallistujat tuntevat toisensa entuudestaan ja ryhmässä on turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri. Jos kyseessä on uusi ryhmä, kannattaa käyttää aikaa toisiin ryhmäläisiin tutustumiseen. On myös hyvä idea esimerkiksi muodostaa ryhmän omat säännöt. Tähän voi käyttää erilaisia menetelmiä, mutta yksi hyvä tapa on, että kukin saa kirjoittaa paperille omat toiveensa säännöisä ja ryhmänohjaaja kokoaa ne yhteen. Kaikki sitoutuvat sääntöihin allekirjoituksellaan.

 

Oleellista on kertoa ennen työn aloittamista, että kyseessä on harjoitus, jossa ei pyritä oikeanlaiseen lopputulokseen ja että työtä ei arvioida. Tärkeää on kertoa, että esimerkiksi maalauksessa eli kiinnitetä huomiota taiteelliseen lopputulokseen vaan itse tekeminen on tärkeintä. Tekijän voi olla vaikeaa irtautua tästä “oikein tekemisen”- kulttuurista, joten työt olisi hyvä aloittaa vaikkapa Savea silmät kiinni -tyyppisellä harjoitteella.

 

Harjoituksen sopivat eri ikäisille ja erilaisille ryhmille. Ryhmänohjaaja voi muokata harjoituksia ryhmälle sopivaksi. Tunnesanalistaa kannattaa muokata ja poistaa sieltä tunteita, jotka voivat olla vaikkapa alakouluikäisille vielä vieraita.
Useissa harjoituksissa työn purkamiseen käytetään samantyyppisiä kysymyksiä ja ne löytyvät kohdasta “Peruskysymyksen työn purkuun”. Ryhmänohjaajan on tärkeä tuoda esille se, ettei töitä arvioida. Ryhmäläisten ei siis ole tarkoitus antaa palautetta toisten töistä.
teksti © Kirsi Naskali

Share